«  tussentijd

Tussentijd, de vaak langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw binnen stedelijke transformatie, is een wezenlijk onderdeel van planprocessen. Zelfs als de planvorming en uitvoering redelijk soepel verlopen is de weg naar het eindbeeld een lang en instabiel traject met leegstaand vastgoed, braakliggende terreinen en nog niet verhuurde nieuwbouw. In deze tussentijd doen zich kansen voor om te experimenteren met nieuwe ideeën, om dingen te doen die elders niet kunnen, de plek te verkennen en het eindbeeld te beïnvloeden.

· Zicht op Rotterdam

Workshop over de improviserende stad

augustus 2014

Zicht op Rotterdam

· Tijd(elijkheid)

Masterclass voor de Stad.Academie

april 2014

Tijd(elijkheid)

· Tijdelijkheid #2: Next step?

Pakhuis de Zwijger: Van tijdelijkheid naar transitie en transformatie.

september 2013

Tijdelijkheid #2: Next step?

· Ruimte voor Dynamiek

Pop-up Expo H-lab in Heesterveld, Amsterdam

september 2013

Ruimte voor Dynamiek

· Amsterdam Urban Innovation Week

16 sept: Discussie-avond over Ruimte voor Dynamiek in Pakhuis de Zwijger

september 2013

Amsterdam Urban Innovation Week

· Torre David. Informal vertical communities

Boekrecensie in magazine S+RO

juli 2013

Torre David. Informal vertical communities

· Tijdelijkheid als permanente kans

Interview in magazine Bouw en Uitvoering

juli 2013

Tijdelijkheid als permanente kans

· De winst van het niet-bouwen

Startsymposium in De Singel in Antwerpen, 28 mei 2013

mei 2013

De winst van het niet-bouwen

· Architectuur van de tussentijd

H-lab in de Architect

mei 2013

Architectuur van de tussentijd

· Website Tussentijd in Ontwikkeling online!

Website van het landelijk platform van experts rondom tussentijd

mei 2013

Website Tussentijd in Ontwikkeling online!

· DIY City Talkshow, the eighties revisited?

Organisatie talkhow in Amsterdam ZO, voor H-lab

april 2013

DIY City Talkshow, the eighties revisited?

· Pauzestreken

Publicatie van onderzoek naar pauzelandschappen in Deventer

januari 2013

Pauzestreken

· Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijk ordening

Blog Iris Schutten is opgenomen in het Ruimtevolk jaarboek 2012

december 2012

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijk ordening

· Hiphop City Talkshow

Organisatie H-LAB, Programma over stedelijke transformatie

december 2012

Hiphop City Talkshow

· Tussentijd in Heesterveld

Artikel over ontwikkelend beheer voor Architectuur Lokaal

november 2012

Tussentijd in Heesterveld

· Pauzelust

Expertmeeting Pauzelandschappen Deventer

oktober 2012

Pauzelust

· Plannen voor tussentijd aan Spoorzone Delft

moderator discussie Meerwaarde creeëren

september 2012

Plannen voor tussentijd aan Spoorzone Delft

· H-LAB

Architeconisch experiment en cultureel programma in Heesterveld, Amsterdam ZO

augustus 2012

H-LAB

· Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

Curator voor Ruimtevolk Expeditie 29-11-2012

juli 2012

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

· De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik

Artikel in BALKAN IN DE POLDER, naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

juli 2012

De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik

· Themanummer over Tussentijd

Redactie voor tijdschrift S+RO, 28 april 2012

april 2012

Themanummer over Tussentijd

· Parade van Plannen

In gesprek over tijdelijke gebiedsontwikkeling, Spoorzone Delft

december 2011

Parade van Plannen

· Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

Artikel voor webmagazine Ruimtevolk

november 2011

Tussentijd biedt ruimte voor innovatie

· Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

Onderzoekslab Winkel Weg

oktober 2011

Internationale Biennale Leegstand en Herbestemming

· De tijdelijke stad als creatief experiment

Debat over tussentijd tijdens de Dutch Design Week

oktober 2011

De tijdelijke stad als creatief experiment

· De Tussentijd

Essay i.h.k.v. De Dutch Design Week

oktober 2011

De Tussentijd

· Ruimte in de Tussentijd

Presentatie bij Pecha Kucha Night Rotterdam, 23 juni 2011

juni 2011

Ruimte in de Tussentijd

· Tussentijd Ontwerp Expositie

Organisatie Expo Ontwerpproject WdKA

juni 2011

Tussentijd Ontwerp Expositie

· Printroom

Boekpresentatie

mei 2011

Printroom

· Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

Oprichting kennisplatform over stedelijke ontwikkeling in de tussentijd

april 2011

Bijeenkomst 'Tussentijd in Ontwikkeling'

· Tussentijd Ontwerpatelier

Educatief project aan de WDKA, Hogeschool Rotterdam

maart 2011

Tussentijd Ontwerpatelier

· Shifting Space 2020

Organisatie presentatie potenties herbestemming kantoorgebouw

januari 2011

Shifting Space 2020

· LOKO in Town

Lezing over kansen in tijden van leegstand

december 2010

LOKO in Town

· ADHD #3: Ongevraagd advies

In gesprek over leegstand met Erik Pasveer, DSO Den Haag

november 2010

ADHD #3: Ongevraagd advies

· Free Architecture Surf Terrain in Scheveningen

Artikel over ontwikkelend beheer in de tussentijd

september 2010

Free Architecture Surf Terrain in Scheveningen

· Connected City & Public Space

Presentatie over interventies in het publieke domein als katalysatoren.

augustus 2010

Connected City & Public Space

· Under Construction, Pionieren in de tussentijd

Plan van aanpak t.b.v. cultureel experiment in Transvaal, Den Haag

juli 2010

Under Construction, Pionieren in de tussentijd

· Zaaien op beton, experimenteren met tijdelijke invullingen

Lezing tijdens symposium in Gent

juli 2010

Zaaien op beton, experimenteren met tijdelijke invullingen

· Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

publicatie i.h.k.v. tour De Lege Stad tijdens de Dag voor de Architectuur

juni 2010

Leegstandswaaier, leegstand in kaart gebracht

· Van tussentijd naar ontwikkelend beheer

Artikel voor Archined, 10 juni 2010

juni 2010

Van tussentijd naar ontwikkelend beheer

· De lege stad

Organisatie van thematische tour tijdens de Dag van de Architectuur

juni 2010

De lege stad

· CASA avond Tijdelijke Ordening

Lezing over creatieve invullingen van de stad in transitie

mei 2010

CASA avond Tijdelijke Ordening

· Stedelijke transformatie in de tussentijd

Redactie en teksten voor publicatie bij SUN Trancity

april 2010

Stedelijke transformatie in de tussentijd

· Quickscan Stedenbouw

Artikkel over Tussentijd

maart 2010

Quickscan Stedenbouw

Een liefdesverklaring aan de stad zoals die is

· Symposium Stedelijke transformatie in de tussentijd

organisatie landelijk symposium

oktober 2009

Symposium Stedelijke transformatie in de tussentijd

· Het Departement voor Tijdelijke Ordening

Organisatie themabijeenkomst op 18 juni 2009

juni 2009

Het Departement voor Tijdelijke Ordening

· TOP, Tijdelijke Ondernemings Plaats

Organsiatie themabijeenkomst in het kader van het laboratorium voor de Tussentijd

mei 2009

TOP, Tijdelijke Ondernemings Plaats

· Ambassade voor de Tussentijd

Organisatie themabijeenkomst met Stealth Unlimited en architect Iris de Kievith

april 2009

Ambassade voor de Tussentijd

· Transformatie van stadswijken

Organisatie workshop en expertmeeting, o.l.v. Chris Keulemans

oktober 2008

Transformatie van stadswijken

· Participatieve transformatieprocessen

Organisatie lezing door Mathias Heyden

oktober 2008

Participatieve transformatieprocessen

· Informeel gebruik

Organisatie themabijeenkomst met Ergün Erkoçu van CONCEPT 0031

juli 2008

Informeel gebruik

· (De stad) tussen mon-arch en an-arch

Organisatie themabijeenkomst met ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

mei 2008

(De stad) tussen mon-arch en an-arch

· Slooplandschap

Organisatie themabijeenkomst i.h.k.v. ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ van Hotel Transvaal

maart 2008

Slooplandschap

· Expertmeeting Concepten voor de Tussentijd

Organisiatie Expertmeeting o.l.v. Chris Keulemans in het Nutshuis, Den Haag

februari 2008

Expertmeeting Concepten voor de Tussentijd

· lezing Klaus Overmeyer

Organisatie Lezing & Debat o.l.v. Chris Keulemans, in Stroom, Den Haag

februari 2008

lezing Klaus Overmeyer

· Onbepaalde ruimte & Schizofrenie van stedelijke toekomstvisies

Organisatie Themabijeenkomst 17 januari 2008

januari 2008

Onbepaalde ruimte & Schizofrenie van stedelijke toekomstvisies

· Autonië

Organisatie themabijeenkomst 15 november 2007

november 2007

Autonië

· Mapping

Organisatie Workshop, lezing en expertmeeting Den Haag 5 - 8 juni 2007

juni 2007

Mapping

· Laboratorium voor de Tussentijd

Concept en organisatie mutidisciplinaire denktank

januari 2007

Laboratorium voor de Tussentijd

· Plug & play

Ontwerp: Braakliggende terreinen worden “parken in beweging”

augustus 2005

Plug & play

· Wonen boven winkels

ontwerpend onderzoek naar verdichting zonder nieuwbouw

november 1998

Wonen boven winkels