«  opdrachtgevers

pagina met opdrachtgevers

Studio Iris Schutten werkt aan onderzoeken, publicaties, manifestaties, beleidsvoorstellen en ontwerpconcepten voor gemeentes, kunstinstellingen, stichtingen, onderwijsinstellingen en particulieren en initieert daarnaast zelf projecten met een publiek belang.

opdrachtgevers  ]


Bijdragen van Fondsen:

  • Stichting Doen, Amsterdam
  • Fonds BKVB, Amsterdam
  • Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam
  • Fonds 1818
  • AFK, Amsterdams Fonds voor de Kunst

gepubliceerd op: 1 januari 2000